Brojevi u Velikoj Arkani: Od 0 do 21, Tumačenje Svake Karte predstavljaju ključan element u razumijevanju dubokih simboličkih poruka koje nam tarot šalje. Svaki broj na karti Velike Arkane nije samo n