U današnjem digitalnom dobu, brzina transakcija postala je ključni faktor u financijskim uslugama. Inovacije u platnim sistemima omogućile su korisnicima da obavljaju financijske transakcije brže nego