U današnje digitalno doba, online bankarstvo postalo je neizostavan dio svakodnevnog života, donoseći sa sobom brojne pogodnosti, ali i sigurnosne izazove. Sigurnosne značajke u online bankarstvu: Dvo