“Da li ljubav ostaje nepromijenjena kroz vrijeme? – Utjecaj povijesnih i kulturoloških promjena” Ljubav, ta složena i dinamična emocija, odraz je mnogih društvenih, povijesnih i kulturalnih čimbenika