Kada pristupate potpisivanju ugovora o zajmu ili kreditu, ključno je detaljno proučiti sve njegove odredbe kako biste izbjegli skrivene troškove koji mogu znatno povećati ukupnu cijenu vašeg zaduživan