Kreditne institucije u Bugarskoj igraju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju zemlje. One funkcioniraju kao osnovni mehanizmi za alokaciju financijskih resursa, omogućavajući tako poslovanje poduzeća i p