Sigurnost na sex oglasima je iznimno važna tema koju treba shvatiti ozbiljno. Bez obzira na to jeste li osoba koja traži ili pruža intimne usluge, zaštita privatnosti i identiteta trebala bi biti na v