Suradnja novčarskih institucija s fintech sektorom: Partnerstva i inovacije u poslovanju postaju sve važniji čimbenici u današnjem financijskom krajobrazu. Digitalna transformacija financijskih usluga