Banke u zadnjih par godina nisu baš izdašno stimulira štednju pratećim kamatama na ušteđeni iznos iako su mnogima baš zbog vezane ili oročene štednje trebali