Vizualna dinamika Tarota ključni je aspekt prilikom tumačenja čitanja koje se ne može prezreti. Kroz smisleno promatranje i interpretaciju vizualnih elemenata svake karte, čitatelj tarota može dobiti