Uloga bankarskog sektora kao pokretača gospodarskog rasta u Bugarskoj ne može se zanemariti. Ovaj sektor je vitalna komponenta za stabilnost i napredak bugarskog gospodarstva, pružajući ne samo financ