Recesije imaju značajan utjecaj na bankarstvo, posebno na kreditiranje i likvidnost malih i srednjih poduzeća (MSP). Tijekom recesije, banke postaju opreznije u odobravanju kredita zbog povećanog rizi