Prvi koraci u samoanalizi u ljubavnoj vezi započinju dubokim introspekcijama i iskrenim pristupom prema sebi. Da bismo razumjeli i promijenili sebe za bolji odnos, moramo prvo biti svjesni vlastitih e