Kada govorimo o ljubavi kao mostu koji povezuje ljude iz različitih krajeva svijeta, ne možemo zanemariti bogatstvo koje međukulturalne veze donose u živote pojedinaca. U današnjem globaliziranom svij