Aktivno slušanje je ključna komponenta uspješne komunikacije unutar braka, a bračni savjeti za aktivno slušanje često naglašavaju važnost postavljanja pitanja kao temelja za dublje razumijevanje partn