COVID-19 pandemija donijela je mnoge promjene i utjecala na različite aspekte naših života. Jedan od tih aspekata su i seksualni oglasi i seksualne navike. Ova kriza je izazvala velike promjene u naše