Fenomeni izvan dosega razuma često se poistovjećuju s područjem kvantne fizike, gdje znanstvena otkrića kontinuirano izazivaju naše konvencionalne predodžbe o stvarnosti. Kvantna fizika, osnovni okvir