Prepoznavanje znakova problematičnog kockanja može biti izazovno, posebice kada su u pitanju promjene u ponašanju koje se odvijaju postepeno i subtilno. Ovi znakovi često uključuju promjene u svakodne