Ljubavna kemija često se smatra neuhvatljivom i misterioznom silom koja privlači dvoje ljudi, ali zapravo se može analizirati kroz niz prepoznatljivih znakova i signala. Prvi korak u prepoznavanju pra