Po zakonu kod izabranog doktora morate biti najmanje godinu dana. Nakon isteka godine dana se stječu uvjeti za promjenu liječnika, ali vodite računa da vas novoizabrani liječnik može odbiti. Razlog za