Prepoznavanje i prevazilaženje unutarnjih prepreka su prvi koraci u procesu razvijanja pozitivne mentalne slike o sebi, što je nezaobilazan temelj za jačanje ljubavnog samopouzdanja. Svaka osoba nosi