Seksualna edukacija ima ključnu ulogu u sigurnom upoznavanju i pruža potrebne informacije o seksualnosti, intimnosti i prevenciji rizika. U današnjem svijetu, gdje su mladi sve više izloženi seksualni