Prvi korak u prepoznavanju sigurnosnih certifikata u casinu je provjera SSL (Secure Socket Layer) enkripcije. SSL enkripcija je tehnologija koja osigurava siguran prijenos podataka između korisnika i