U današnjem svijetu koji sve više naginje prema brzini i tehnološkom napretku, ljudi se sve češće okreću prirodnim terapijama i grupnim sesijama kao načinu da pronađu ravnotežu i iscjeljenje. Ove tera