Vrste znanosti

Vrste znanosti

Prirodne vrste znanosti

Znanost je ljudska djelatnost koja se dijeli na nekoliko vrsta. Jedna od tih vrsta se odnosi na prirodne vrste znanosti. Zajedničko obilježje prirodnih znanosti je proučavanje žive i nežive prirode. S obzirom na predmet istraživanja postoji nekoliko temeljnih prirodnih znanosti. To su: fizika, kemija, biologija i geologija. Svaka od tih znanosti ima svoju jasno definiranu metodologiju istraživanja i jasno definirani predmet istraživanja.

Prirodne vrste znanosti su omogućile čovječanstvu bolje upoznavanje sa okolišem u kojem živi, pa je tako fizika omogućila ljudima spoznaju o temeljnim fizikalnim silama koje upravljaju prirodom. S druge strane, uz pomoć kemije ljudi su spoznali osnovne kemijske elemente, od kojih je izgrađena sva živa i neživa priroda. Biologija nam je omogućila spoznaju o strukturi i o funkcioniranju svih živih bića na zemlji. Geologija nam je pak omogućila spoznaju o nastanku i oblikovanju našeg planeta Zemlje. Navedene znanosti su se unaprjeđivale čitavo vrijeme i na taj način su omogućene razne nove spoznaje.

Humanističke vrste znanosti

Osim prirodnih, postoje i humanističke vrste znanosti. Predmet istraživanja humanističkih znanosti je čovjek, tj. njegova bit i njegovo postojanje. Postoji veliki broj vrsta humanističkih znanosti, a među njima se najviše ističu povijest, pravo, književnost, filozofija i religija. Sve humanističke znanosti imaju jasno definiran predmet istraživanja i jasno definiranu metodologiju provođenja određenog istraživanja. Definirani predmet i metodologija omogućuju jasno razlikovanje svih humanističkih znanosti.

Humanističke vrste znanosti, kao što je navedeno, su mnogobrojne i tu će se opisati samo neke od njih. Povijest je humanistička znanost koja podrazumijeva sistematično prikupljanje podataka o događajima koji su se dogodili u prošlosti, a vezani su za čovjeka. Filozofija je pak humanistička znanost koja podrazumijeva istraživanje biti čovjeka, odnosno istraživanje suštine ljudskog postojanja. Religija je humanistička znanost koja označava proučavanje religijskih vjerovanja, od politeističkog do monoteističkog vjerovanja. Postojanje humanističkih znanosti omogućava spoznaju ljudske biti, ali i omogućava i toleranciju među različitim društvenim skupinama. Ova vrsta znanosti ime vuče iz grčke riječi humanus, što znači ljudski.

Društvene vrste znanosti

Uz prirodne i humanističke, postoje i društvene vrste znanosti. Društvene znanosti se odnose na znanstvene discipline čiji je predmet istraživanja život pojedinca i društva. Društvene znanosti su: sociologija, psihologija, antropologija, ekonomija itd. Kao i kod prirodnih i humanističkih i kod društvenih znanosti je jasno definiran predmet istraživanja i metodologija istraživanja. Društvene znanosti su se počele razvijati u antičkoj grčkoj, kada su prvi grčki znanstvenici počeli proučavati život pojedinca i društva.

Društvene vrste znanosti omogućavaju lakše upravljanje društvima, a time posljedično i pojedincima. Naprimjer, psihologija se bavi proučavanjem i istraživanjem ponašanja pojedinaca i njihovih mentalnih obilježja. S druge strane, sociologija se bavi proučavanjem i istraživanjem ponašanja i funkcioniranja određenih društava. Nadalje, geografija, kao još jedna vrsta društvene znanosti, proučava i istražuje međuovisnost prostora i ljudi koji u njemu žive. Bez društvenih znanosti sveopći društveni razvoj ne bi bio moguć, jer spoznaje koje dobivamo iz društvenih znanosti su preduvjet za sve vrste društvenog razvoja.

Tagovi:

Više članaka

Što je Sildenafil

Što je Sildenafil

Ukoliko ste naletjeli na pojam sildenafil i ne znate što je Sildenafil, pročitajte ovaj tekst i saznajte sve o tome. Sildenafil opušta krvne žile i na taj način dolazi do povećanog protoka krvi u odre

Kako nastaje tumor

Kako nastaje tumor

Mnogi od nas se užasavaju od pomisli na tumor. No, malo nas zna točno što je to i kako nastaje tumor. Postoji mnogo vrsta tumora i on se može razviti u bilo kojem dijelu tijela. Naziv pojedinog tumora

Kako nastaje zlato

Kako nastaje zlato

Mnogi od nas su opčinjeni zlatom, ali malo nas zna što je i kako nastaje zlato. Zlato je jedan od kemijskih elemenata koji se nalaze u periodnom sustavu elemenata. Oznaka mu je Au, koja dolazi od lati