U ljudskom je genetskom kodu i prirodi ponašanja izražena potreba za druženjem i socijalna povezanost sa okolinom. Nove tehnologije, aplikacije i društvene mreže donijele su nove načine povezivanja me