Ključni aspekt svake snažne i zdrave veze leži u sposobnosti partnera da uspostave otvoreni dijalog. Kako razviti zdravu dinamiku moći u ljubavnoj vezi počinje razumijevanjem da komunikacija nije samo