Današnje generacije od svega traže više, pa se isti trend prelio i na industriju video sadržaja, filmova i serija. Klasičnu televizijsku shemu zamijenile su razne streaming platforme. Trenutno najpopu