Odabir fakulteta svakom budućem studentu je važan. Ne samo da time određuje svoju sudbinu narednih 5 godina, već i puno dalje pošto se radi i odabiru profesije. Ipak, mladi ljudi ne znaju uvijek čime